Kontaktinformation

Här finns alla telefonnummer, e-postadresser och annat du behöver för att komma i kontakt med oss.

Värdinna
Vill du fråga våra värdinnor Lotta Haugland & Monica Wallman om lokalerna, aktiviteterna eller något annat, så kan du nå dem på:
E-post: nara.till@telia.com
Tel: 019- 611 36 38

Hyreskö och fastighetsfrågor
För att ställa dig i hyreskö eller om du har andra frågor rörande fastigheten kontakta fastighetsförvaltare JOHN EKSTRÖMS BYGG AB
Hemsida: www.je-bygg.se
Tel: 019- 16 43 70

Här hittar du oss