Styrelse

Vi har en styrelse med ledamöter från de olika aktörerna och representanter från hyresgästerna.

Ingrid Jakobsson, ordförande

Sven-Åke Collin, viceordförande

Margareta Ericson, sekreterare

Bengt-Olof Almqvist, kassör

Werna Berbres, vise kassör

Öjvin Berbres

Barbro Sternmo

Bengt Nilsson

Berith Westlund

Lennart Nilsson

Gunnar Wäner

Maritha Wistedt

Kerstin Collin

Sven-Olov Jernberg

Ing-Marie Henriksson, (Nära Till Gårdsråd)

Ann-Charlotte Haugland, Värdinna Adjungerad