Styrelse

Vi har en styrelse med ledamöter från de olika aktörerna och representanter från hyresgästerna.

Ingrid Jakobsson, ordförande

Sven-Åke Collin, viceordförande

Margareta Ericson, sekreterare

Bengt-Olof Almqvist, kassör

Werna Berbres, vise kassör

Öjvin Berbres

Barbro Sternmo

Bengt Nilsson

Berit Westlund

Lennart Nilsson

Gunnar Wärner

Per-Gösta Öhrn

Kerstin Collin

Sven-Olov Jernberg

Ing-Marie Henriksson, (Nära Till Gårdsråd)

Mary Kilhed, (Nära Till Gårdsråd)

Ann-Charlotte Haugland, Värdinna Adjungerad