Styrelse

Vi har en styrelse med ledamöter från de olika aktörerna och representanter från hyresgästerna.

Ingrid Jakobsson, ordförande
Sven-Åke Collin, viceordförande
Margareta Ericson, sekreterare
Per-Gösta Öhrn, kassör

Lorentz Götmar

Öjvin Berbres

Barbro Sternmo

Bengt Nilsson

Berit Westlund

Lennart Nilsson

Gunnar Wärner

Laila Gustafsson

Ing-Marie Henriksson, (Nära Till Gårdsråd)

Mary Kilhed, (Nära Till Gårdsråd)

Ann-Charlotte Haugland, Värdinna Adjungerad